δημοσιευμενα στοιχεια

»ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (Ανάρτηση 05/09/2023)

»ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (Ανάρτηση 10/09/2022)

» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΝ 8η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 (Ανάρτηση 10/09/2022)

»ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (Ανάρτηση 10/09/2021)

» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΝ 10η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 (Ανάρτηση 10/09/2021)

»ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (Ανάρτηση 20/08/2020)

» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΝ 10η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (Ανάρτηση 20/08/2020)

»ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (Ανάρτηση 25/6/2019)

» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΝ 10η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (Ανάρτηση 25/06/2019)

»ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Ανάρτηση 25/06/2018)

» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΝ 3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (Ανάρτηση 25/06/2018)

» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΝ 10η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Ανάρτηση 22/05/2017)

»ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Ανάρτηση 22/05/2017)

» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

»ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2015

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2014

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012